VAT

 • WYNAGRODZEŃ
  Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
 • ODSETEK USTAWOWYCH
  Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
 • ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
  Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
 • STAŻU PRACY
  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia. Obecnie kalkulator jest w wersji testowej.
 • BRUTTO-NETTO
  Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto.
 • SKŁADEK ZUS
  Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego.
 • ILOŚCI DNI
  Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.
 • FORMATU NRB
  Kalkulator sprawdza poprawność rachunku zapisanego w formacie NRB (z cyframi kontrolnymi).
 • WIECZNY KALENDARZ
  Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty.
 • RZECZYWISTEJ STOPY PROCENTOWEJ
  Kalkulator pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę procentową dla kredytu spłacanego w regularnych ratach. Formuła obliczenia RSP jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim.
 • LOKAT
  Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem różnych rodzajów kapitalizacji oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty.
 • KREDYTÓW
  Kalkulator pozwala obliczyć wysokość rat równych oraz malejących kredytu.
 • UNIWERSALNY ODSETEK
  Kalkulator umożliwia wyliczenie odsetek w dowolnym okresie o dowolnej stopie oprocentowania zmieniającej się w zadanych terminach (maksymalnie 9 razy).
 • WALUTOWY
  Kalkulator przelicza wartość dowolnie wybranych walut według kursu publikowanego przez NBP.
 • RYCZAŁTÓW SAMOCHODOWYCH
  Po wprowadzeniu kwoty przyznanego limitu kilometrów oraz ilości dni nieobecności w pracy wyliczana jest należność.
 • ODLEGŁOŚCI
  Kalkulator pozwala wyliczyć odległość pomiędzy dwiema zadanymi miejscowościami.
 • DAT
  Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.
 • OPŁAT NOTARIALNYCH
  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie.
 • PRAWNY
  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć datę wejścia w życie aktu prawnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP.
 • UMÓW ZLECENIA
  Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.
 • POPRAWNOŚCI NUMERÓW
  Kalkulator pozwala sprawdzić poprawność numeru REGON, NIP, PESEL, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13, EAN8 i IBAN.