od  1.01.2017 do  31.12.2017

                                                               Skala podatkowa w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł
 11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
brak kwoty zmniejszającej podatek